PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
KVALITNÉ PORADENSTVO POMÔŽE ZNÍŽIŤ RIZIKO SANKCIE
ZREALIZOVANÉ V ŠPIČKOVÝCH ŠKOLIACICH ZARIADENIACH
REALIZÁCIA CERTIFIKAČNÉHO AUDITU
produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá

ZAS s.r.o. vypracovala ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre nasledovné podnikyopatrenie 1.1 Modernizácia fariem:

 

Poľnohospodárske družstvo, Jaslovské Bohunice
AT TATRY, spol. s r.o.
ASPARAGUS spol. s r.o.
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
AGRO EKO SLUŽBY, spoločnosť s ručením obmedzeným
Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda 
Poľnohospodárske podieľnícke družstvo so sídlom v Králi
AGRONOVA, poľnohospodárske družstvo, Blatné Revištia
Biodynamic Libichava, s. r. o.
GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom 
POĽNO, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec
Roľnícke družstvo KOROMĽA
Poľnohospodárske družstvo v Búči
Olšanka spol. s r.o.
Harmer - Agro, spol. s r.o.
Poľnohospodárske družstvo Lefantovce 
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s.
Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo
PLANTEX, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo Kvakovce
Roľnícke družstvo v Plavnici
ECO-Farm Nitra, s.r.o.
Roľnícke družstvo Voľa
AGROSYSTÉM, spol. s r.o.
OVD - Ovocinárske družstvo
Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš
AGRO - SEMEG S 3 s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
Poľnohospodárske družstvo "Pokrok" Ostrov
PORS, s.r.o.
AT ZEMPLÍN spol. s r.o.
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Madunice 
Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
Poľnohospodárske družstvo Stará Turá
AGROŽIAR, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo Mošovce
OVOSAD spol. s r.o.
Poľnohospodárske družstvo Strážne
Roľnícke družsvo Veľké Kapušany
Roľnícke družstvo so sídlom vo Višňovom
Bezovec - Poľnohospodárske družstvo
AGRORENT, a.s.
AT ABOV, spol. s r.o.
Agrodružstvo Rimavská Seč
DOLINA spol.s.r.o.
SANPO, s.r.o.
ERNEST PAPP - PAPP TRANZ
AT BABKA, spol. s r.o.
Ing. Jozef Rusňák - AGROPLANT
AT DUNAJ, spol. s r.o.
AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť
AGRO Slavošovce, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo Močenok
AGROSTAAR KB spol. s r.o.
Matúš Šály UPPSALY
GALAFRUIT & CO, s.r.o.
 

Spoločnosť ZAS s.r.o. realizovala audity v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby zameranej na produkciu ovocia, zeleniny a zemiakov.
Takmer všetky poľnohospodárske podniky v SR, ktoré získali certifikát GLOBALG.A.P.® boli kontrolované našou spoločnosťou.

Naša spoločnosť má taktiež skúsenosti s GLOBALG.A.P.® certifikáciou v ČR, kde ZAS s.r.o. spolu s rakúskou spoločnosťou LACON GmbH auditovala viaceré podniky.

 

 

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK