PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP
Mlieko, produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá
Štandardy kvality, sociálne štandardy, GMO Free, QM, Glyphosat
AEO, IP, EP, Zákonne podmienky hospodárenia CC a dobré poľnohospodárske a enviromentálne podmienky DPEP
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP

Posúdenie podniku v oblasti CC a AEO

Posúdenie hospodárenia a súvisiacej dokumentácie u subjektov podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe

Vážení poľnohospodári,

v nadväznosti na naše skúsenosti v tvorbe projektov z EÚ fondov a v oblasti poradenstva pre krížové plnenie z Programu rozvoja vidieka, Vám ponúkame poradenské služby zamerané na posúdenie Vášho hospodárenia a súvisiacej dokumentácie tak, aby ste nemuseli vrátiť získané dotácie (SAPS, ANC, AEO, národné platby).

Naším cieľom je poskytnúť Vám poradenstvo formou auditu hospodárenia vášho podniku v súlade s platnou legislatívou. Pracovníci našej spoločnosti (ZAS s.r.o.) majú platný certifikát pôdohospodárskeho poradcu. Audit sa uskutočňuje priamo vo Vašom podniku, t.j. má formu individuálneho poradenstva a následného návrhu na riešenie problémov a zistených nedostatkov.

Odborné individuálne poradenstvo zahŕňa nasledovné oblasti:

  1. posúdenie správnosti hospodárenia podniku z hľadiska plnenia požiadaviek krížového plnenia (Cross compliance), ktoré zahŕňa:
  2. dodržiavanie požiadaviek hospodárenia (PH 1 až 13), a
  3. dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (DPEP 1 až 7), v súlade s NV SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, v zn.n.p. a aktuálnym Usmernením MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.
  4. poradenstvo pre poľnohospodárov zaradených v agroenvironmentálno-klimatických opatreniach, (napr. integrovaná produkcia) a v ekologickom poľnohospodárstve, v súlade s NV SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn.n.p. a aktuálnym Usmernením MPRV SR k niektorým ustanoveniam NV SR č. 75/2015 Z. z.

Od 01.01.2009, kedy sa zaviedlo krížové plnenie do praxe, pracovníci PPA, ÚKSUPu a ŠVPS SR uskutočňujú kontroly zamerané na dodržiavanie požiadaviek CC. Sankcie za porušenie týchto požiadaviek sa pohybujú od 1 % do 5 % z výšky ročných dotácií. 

Veríme, že naše rozhodnutie – poskytnúť Vám aktuálne informácie Vás pozitívne usmerní v rozhodovacích procesoch v poľnohospodárskej prvovýrobe Vášho podniku s cieľom posilniť jeho konkurencieschopnosť v trhovom prostredí EÚ.

 Kvalitné poradenstvo pomôže znížiť riziko sankcie. Nie je umenie dostať dotácie, umenie je dotácie nevracať

 

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK

We use cookies
Čo sú súbory cookie? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Ako používame súbory cookie? Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornení pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ako kontrolovať súbory cookie? Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese
Ok